- imieniny: Arety, Marty, Marcina

Odnznaczenia i wyróżnienia

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza - polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medalem mogą być odznaczone jednostki OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Mogą nim być również uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku. Medal jest jednostopniowy. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 70 mm, koloru srebrzystego, oksydowanego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać przedstawiająca wizerunek-popiersie pierwszego prezesa jednolitego Związku OSP RP, obok napis w trzech wierszach BOLESŁAW-CHOMICZ-1878 1959. Na rewersie medalu akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części wizerunek Znaku Związku OSP RP i pod wizerunkiem napis: BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK. W prawej, bocznej części medalu umieszczone półkoliście stylizowane liście dębu. Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui. Nie posiada miniaturki oraz baretki.

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal ustanowiony 18 września 1959 uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).
Medal posiada trzy stopnie:
I stopień - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
II stopień - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
III stopień - Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" ma kształt krążka o średnicy 30 mm, z krawędzią o szerokości 1 mm, wykonanego z metalu odpowiedniego koloru; złotego, srebrnego lub brązowego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać kobiety symbolizująca grecką boginię domowego ogniska i świętego, wiecznego ognia, Hestię (odpowiednik rzymskiej bogini Westy), stojącą na liściach laurowych, opartej jedną ręką na tarczy z pochodnią. W drugiej ręce trzyma liść wawrzynu nad napisem ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. Na rewersie medalu znajduje się orzeł jagielloński oparty na skrzyżowanych toporkach w obramowaniu wieńca szerokości 3 mm, ze stylizowanych liści laurowych. W górnej części w półkolu napis: ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP.

Odznaka "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" - polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odznaka ta jest wyróżnieniem nadawanym za aktywną działalność w drużynie MDP działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej.
Odznaka posiada trzy stopnie:
I stopień - brązowa
II stopień - srebrna
III stopień - złota
Odznakę "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" ma formę toporka strażackiego. W części przeciwległej od ostrza toporka znajduje się napis "OSP", po prawej stronie wkomponowany jest czerwony trójkąt. U dołu znajduje się napis "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza". Odznaka brązowa, srebrna i złota wykonana jest z metalu odpowiedniego koloru. Odznaka nie posiada baretki.

Odznaka "Strażak Wzorowy" - polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu gminnego ZOSP RP. Odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Odznaka jest jednostopniowa. Odznaka "Strażak Wzorowy" składa się z równoramiennego trójkąta wykonanego z metalu, którego lewa połowa pokryta jest emalią czerwoną, a prawa granatową. U góry trójkąta wypukła głowa strażaka w hełmie, niżej napis: STRAŻAK WZOROWY. Na tle trójkąta dwa skrzyżowane toporki. Na trójkąt nałożony jest z metalu koloru złotego wieniec laurowy.

Odznaka "Za wysługę lat" - polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odznaka ta jest nadawana osobom wykazującym się działalnością w OSP przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP. Odznaka jest jednostopniowa (z wymienną środkową tarczą przestawiającą liczbę wysłużonych lat). Odznakę "Za wysługę lat" stanowi tarcza okrągła o średnicy 24 mm, wykonana z metalu koloru złotego. Nad tarczą hełm strażacki, u dołu tarczy wylot prądownicy i dwa skrzyżowane toporki strażackie. Na otoku wieniec z liści laurowych szerokości 5 mm zwężający się do góry. Środek: tarcza okrągła z otokiem z białej emalii szerokości 4 mm z napisem złoconym: ZW. OCHOTN. STRAŻY POŻ. RP *ZA WYSŁUGĘ LAT*, emalia czerwona z cyfrą złotą: V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 (w zależności od wysłużonych lat). Odznaka nie posiada baretki oraz miniaturki.

Złoty Znak Związku OSP RP - polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Odznaka jest jednostopniowa. Wizerunkiem odznaki Złoty Znak Związku OSP RP jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami. Krzyż o wymiarach 41 mm (wysokości i szerokości) na krawędziach ma 1 mm pasek. Wykonany jest z metalu koloru złotego. Ramiona krzyża pokryte są białą emalią w złoconym obramowaniu. W środku krzyża na okrągłej czerwonej emaliowanej tarczy umieszczony jest orzeł jagielloński z metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasno-granatowego oraz z napisem: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH * STRAŻY POŻARNYCH RP *. Na tle górnego ramienia krzyża nad środkową częścią tarczy umieszczony jest płomień z metalu koloru srebrnego. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec ze stylizowanych liści laurowych o szerokości 5 mm z metalu koloru złotego. Odznaka ta zawiązana jest na wstążce o szerokości 38 mm, koloru czerwonego z białymi paskami o szerokości 4 mm, umieszczonymi na krawędziach wstążki.
Linki:

Urząd Gminy w Czarnożyłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnożyłach

Ochotnicza Straż Pożarna w Opojowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Czarnożyłach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie

Gimnazjum w Czarnożyłach

LZS Wydrzyn